Tělové a ušní svíce - aplikace

Správná aplikace. Co všechno vám to může přinést? Co můžete získat?

Před správnou aplikací si připravte: svíci, zapalovač, pinzetu nebo nůžky, kousek čistého toaletního papíru, noviny, kde budete svíci vyklepávat, sklenici s vodou, kde budete svíci, jakmile dohoří k rysce, uhašovat.

Svíci začínám držet nahoře pod ohněm, držím ji tak, abych jí nedeformoval. Přes prodyšný ubrousek lehce přitlačím kolmo na místo, kde svíci potřebuji aplikovat. Podle velikosti a pocitu, svíce několikrát odendám z místa, kde jí aplikuji a stále pod ní držím ubrousek. Pinzetou či nůžkami odeberu zbytek knotu (nikdy nestříhám celý oheň) do nádoby s vodou. Na připravené noviny vyklepnu vnitřní obsah svíce, nečistoty, které svící ucpávají a následně pokračuji dál v aplikaci. Toto několikrát opakuji, například u tělové svíce "S" 2x-3x, dle pocitu. Tím, že vnitřní část svíce bude stále čistá (průchozí), docílíme toho, že dým z těla vytahuje nečistoty, uložené v podkoží. Tak můžeme zaručit správný "komínový efekt" a účinek bude maximální. Svíci nechám vyhořet k rysce a následní jí uhasím v připravené nádobě s vodou. Ze svíce vyklepnu zbývající zbytky, které se vytáhly z těla. Mohu ji rozbalit a následně diagnostikuji všechny zbytky, které svíce vytáhla. Je důležité, nedotýkat se nečistot a zbytků, které svíce vytáhla.

V průběhu aplikace posílejte do plamene svíci fyzické potíže, které vás trápí. Můžete tam poslat bolesti, myšlenky, všechny pocity, které vás napadnou.

Shrnutí a jak zajistit největší efekt

  • Vyklepávám svíci, aby se neucpávala
    Do plamene posílám - fyzické potíže, všechny bolesti, všechny myšlenky, které mě trápí.

Každé tělo je jedinečné, tak přistupujte k aplikaci a ošetření individuálně tak, aby to pro vás bylo co nejpřínosnější.